Aktualności

meeting news.jpg

KIS 11

Dziś odbyło się posiedzenie grupy roboczej KIS 11 z udziałem przedstawicieli Ministerstw i ekspertów w dziedzinie gospodarowania odpadami. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) wskazują obszary o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju. Projekty z tego zakresu są priorytetowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. KIS 11 to obszar tematyczny dotyczący Minimalizacji wytwarzania odpadów. Właśnie w ramach niego działa grupa robocza KIS 11.

forum_agd_3 www.jpg

FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW AGD

- Polski rząd zna wartość branży AGD, która, podobnie jak motoryzacyjna, wywołuje efekt klastrowości. Firmy z branży AGD otwierają i rozwijają tu nie tylko zakłady produkcyjne, ale również centra badawczo - rozwojowe - powiedział wicepremier Piotr Gliński podczas Międzynarodowego Forum AGD odbywającego się w dniach 16-17 maja w Łodzi. W. Konecki, Dyrektor Generalny CECED zaprezentował uczestnikom Forum podsumowanie liczb i trendów w przemyśle AGD. Odbyliśmy także wiele indywidualnych rozmów m.in. z wicepremierem Glińskim. CECED.PL objął patronat nad wydarzeniem. 

20170511_132927.jpg

Goods Industry Mixer - podsumowanie

Branża AGD jest jednym z 2 filarów przemysłu w regionie, a Dolny Śląsk wyrasta na lidera w produkcji tego sprzętu w Polsce, można było usłyszeć podczas pierwszej edycji White Goods Industry Mixer we Wrocławiu. Wydarzenie, poza częścią oficjalną zapewniało harmonogram rozmów kontrahentów przy stolikach. Na Stadion Miejski przybyło ponad 200 uczestników z ponad 90 firm, w tym 8 producentów sprzętu AGD i licząca ok. 70 osób delegacja włoskich przedsiębiorców. CECED.PL był partonatem przedsięwzięcia.

circular economy jpg.jpg

Circular Economy - Instytut Innowacyjna Gospodarka

Dyrektor Konecki reprezentował branżę AGD spotkaniu Instytutu Innowacyjna Gospodarka i Koalicji rECOnomy, mającym na celu identyfikację barier, problemów i wyzwań stojących przed wdrożeniem pakietu circular economy. Spotkania prowadzone odbywało się z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, firm, ekspertów i naukowców. Podczas spotkania dyskutowano o tym, w jaki sposób projekt pakietu circular economy wpłynie na rozwój gospodarczy kraju i poszczególnych sektorów gospodarki.

circular economy jpg.jpg

Ekoprojekt w obiegu zamkniętym

R. Maj prezentował ekorpojekt w branży AGD podczas warsztatów UNEP-GRID poświęconych ekoprojektowaniu w gospodarce w obiegu zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele branż RTV i IT oraz opakowań. Konkluzje ze spotkania zostaną przekazane Ministerstwu Rozwoju. Gospodarzem spotkania była firma BASF.

20170426_092251 (002).jpg

Konstytucja Biznesu - spotkanie konsultacyjne

CECED uczestniczył dziś w spotkaniu konsultacyjnym Prawa przedsiębiorców, czyli głównego dokumentu w ramach tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju Konstytucji Biznesu. Spotkanie prowadził Podsekretarz Stanu, pan Mariusz Haładyj.

forum.png

#InwestForum: Za dużo starych lodówek

- W ciągu 10 lat podnieśliśmy efektywność sprzętu AGD o 40-50%. Problemem jest nie tyle efektywność, ile praca starych urządzeń w gospodarstwach domowych, mówił Zygmunt Łopalewski z Whirlpool podczas sesji "Smart home and smart industry" podczas Forum Inwestycyjnego w Tarnowie

baner-mixeragd-.jpg

White Goods Industry Mixer Wrocław

CECED objął patronatem White Goods Industry Mixer, miejsce spotkań i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych pomiędzy producentami i poddostawcami. Obecny będzie także świat nauki, przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej i szkół zawodowych z Dolnego Śląska. Wydarzenie odbędzie się 11 maja we Wrocławiu. Organizuje je Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA. 

 

Nasi partnerzy