Podstawowe informacje

Etykiety energetyczne - grupy produktów

Dyrektywa 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią weszła w życie 20 maja 2011. Zastąpiła ona poprzednią starą dyrektywę 92/75/EWG. Nowa dyrektywa wprowadza m.in. nowe klasy energetyczne A+, A++, A+++.

W oparciu o dyrektywę ELD Komisja Europejska wydaje tzw. akty delegowane dla poszczególnych grup produktowych, tych w których zastosowanie etykiet energetycznych może przynieść największe korzyści w oszczędzaniu energii. Akty delegowane i ich zapisy obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nową dyrektywę do prawa polskiego transponuje ją ustawa o dostarczaniu informacji o zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące energię. Ustawa wprowadza do Polski system monitoringu i kontroli etykiet energetycznych. Poprzednia dyrektywa była transponowana rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 maja 2005 ws. wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń.

Dyrektywa ELD 2010/30/UE - NOWA!

 

Grupy produktowe objęte etykietami energetycznymi

Lodówki

Pralki, suszarki oraz ich kombinacje

Zmywarki do naczyń

Kuchenki

  • DYREKTYWA KOMISJI 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej piekarników elektrycznych typu domowego

Suszarki do ubrań

Odkurzacze

Urządzenia klimatyzacyjne

TV

Źródła światła

  • DYREKTYWA KOMISJI 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego

Decyzję Komisji UE w sprawach zmian i ustalania nowych aktów delegowanych zapadają przy udziale Komitetu Regulacyjnego do spraw ekoprojektu i etykiet energetycznych dla produktów wykorzystujących energię (Committee on the Ecodesign and Energy Labelling of Energy-using Products  - EELEP).

W najbliższym czasie planowane jest przyjęcie etykiet energetycznych dla piekarników i okapów.

AKTUALNE GRUPY PRODUKTOWE I PRZEPISY WYKONAWCZE

PRACE NAD NOWYMI GRUPAMI I PRZEPISAMI


[1] Dyrektywy Komisji nie są aktami wykonawczymi (zostały przyjęte na podstawie starej dyrektywy o etykietach - 92/75/EWG) i nie obowiązują bezpośrednio w krajach członkowskich. W Polsce transponuje je rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 maja 2005 ws. wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń.