Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu, w który mieszkamy, to oczywistość i obecnie większość właścicieli takich nieruchomości decyduje się na chronienie ich odpowiednią polisą. Jednak co z domem, który dopiero się buduje? Jest on narażony na takie same szkody, co z kolei przełoży się na wymierne straty. Dlatego również budowę należy objąć ubezpieczeniem.

Tego typu polisy znajdziemy w ofercie wszystkich ubezpieczycieli. Co oczywiste – różny jest ich zakres i nie na każdym etapie budowy można ubezpieczyć wszystko. Ale o tym napiszemy za chwilę.

Szkody najczęściej występujące w domach w trakcie budowy to kradzieże oraz pożary. W przypadku tego drugiego zabezpieczy nas standardowa polisa, chroniąca przed zdarzeniami losowymi. Oprócz pożarów obejmuje to takie niemożliwe do przewidzenia okoliczności jak uderzenie pioruna, wichurę, powódź czy grad.

Rekompensując nam szkodą wynikającą ze zdarzenia losowego, ubezpieczyciel powinien nie tylko pozwolić odtworzyć utracone przedmioty (np. materiały budowlane lub elementy gotowej budowli), ale też pokryć wydatki związane z usuwaniem szkody, takie jak sprzątanie. Dobrze również, aby polisa objęła koszt wynajęcia rzeczoznawcy.

Dokładny zakres ubezpieczenia domu w budowie, a więc dokładny zakres tego, za co uzyskasz odszkodowanie, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to dokument ustalający dokładny zakres polisy oraz tryb usuwania szkody. Koniecznie się z nim zapoznaj, aby uniknąć przykrych niespodzianek w momencie występowania o wypłacenie odszkodowania.

Wróćmy do drugiego najpopularniejszego typu szkody występującego w budowanych domach. To kradzież. Działki budowlane często położone są na słabo zurbanizowanych terenach – są to obrzeża miast, wsie lub nawet osobne siedliska. Nie ma tam dookoła sąsiadów, których obecność mogłaby odstraszać złodziei. Jakimś rozwiązaniem jest monitoring działki, jednak nie zabezpieczy on nas w 100% przypadków. Co więc zrobić?

Wykupić ubezpieczenie. Jednak jest tu dosyć spory szkopuł – aby móc objąć taką polisą dom w budowie, musi on być już w stanie przynajmniej surowym zamkniętym. Kluczowe jest kryterium “zamknięty” – nieruchomość musi mieć dach i zamknięte wszystkie otwory, np. okienne i drzwiowe.

Pewnie jesteś przekonany, że ubezpieczenie domu w budowie sporo kosztuje. Cóż, na pewno kosztuje dużo mniej niż samodzielne rekompensowanie strat wynikających ze szkody. Jednak nawet bez uwzględniania tego, iż mówimy tu o bardzo wartościowym przedmiocie ubezpieczenia, polisa wcale nie jest taka droga. Zazwyczaj to kwestia kilkuset złotych. Cena oczywiście różni się zależnie od zakresu ubezpieczenia. Najtańsze będzie pokrycie samych zdarzeń losowych. Zabezpieczanie się przed kradzieżą podniesie koszt.

Ubezpieczenie domu w budowie to nie tylko kwestia rozsądku. W końcu to duża inwestycja, która często pochłania niemal wszystkie oszczędności, nie pozostawiając nam zbyt dużego marginesu na ewentualne dopłaty, np. z tytułu zdarzeń losowych. Czasami może to być jednak też kwestia konieczności, np. w przypadku budowy kredytowanej bank będzie żądał objęcia takiej nieruchomości polisą, w celu uniknięcia sytuacji, gdy kredytobiorca zostaje bez nieruchomości oraz bez środków na spłatę zobowiązania.