Krótko o CECED

CECED, czyli Conseil Europeen de la Construction d'Appareils Domestiques (ang. European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) jest komitetem europejskich producentów AGD, założonym w 1958 roku. Wtedy to CECED zjednoczył różnego typu lokalne stowarzyszenia, organizacje i izby reprezentujące przemysł w poszczególnych krajach Europy Zachodniej. W 1997 otwarto centralne biura organizacji lokując je w Brukseli aby lepiej reprezentować przemysł wobec europejskich instytucji.

CECED Polska został powołany do życia 11 grudnia 2003 na zgromadzeniu założycielskim i zarejestrowany 21 stycznia 2004 roku jako związek pracodawców: CECED Polska - członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD

Jesteśmy organizacją non-profit, której statutowymi celami są:

 1. reprezentowanie interesów pracodawców - producentów sprzętu AGD, członków CECED Polska wobec organów państwa, administracji publicznej, samorządów terytorialnych oraz wszelkich innych podmiotów,
 2. koordynacja, w obszarach technicznych, uczestnictwa polskich producentów AGD w międzynarodowych, europejskich i krajowych organach normalizacyjnych, certyfikacyjnych i tym podobnych,
 3. prowadzenie studiów i innego rodzaju badań mających na celu informowanie producentów AGD w Polsce i formułowanie wspólnej polityki,
 4. gromadzenie danych i statystyk w celu informowania członków Związku o sytuacji przemysłu AGD w Polsce, w Europie i na Świecie,
 5. utrzymywanie kontaktów z kręgami opiniotwórczymi, konsumentami, przedstawicielami pracowników, środowiskami naukowymi, organizacjami gospodarczymi,  organizacjami społecznymi oraz mediami związanych z realizacją celów CECED Polska,
 6. działalność w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, polegająca m. in. na propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju, pomocy swoim członkom w wypełnianiu ciążących na nich obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz na podejmowaniu różnorodnych działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 7. utworzenie, opłacenie i objecie akcji w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), czynne uczestniczenie w jej działalności oraz kontrolowanie i nadzorowanie jej działalności.     

 

Nasi członkowie, większość producentów i importerów AGD w Polsce:

Amica, Atlantic, Ariston, Beko, Biazet, Bosch-Zelmer, Candy, Ciarko, Daikin, De’Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Indesit, Jura, Kärcher, Miele, Mpm, Philips, SEB Group, Panasonic, Samsung, Smeg, Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool

 

 

 

W Polsce zainwestowali ponad miliard Euro w budowę i rozwój ponad 20 fabryk, przeznaczając znaczną część produkcji na eksport. Dzięki tym inwestycjom Polska stała się na mapie AGD najważniejszym obok Włoch i Niemiec krajem producenckim Europy.

 

Branża AGD w Europie:

 • tworzy ją 3,6 tys. firm, w tym MSP ok 20%,  (udział większy niż np. w przemyśle motoryzacyjnym lub consumer electronics)

 • zatrudnia bezpośrednio ponad 211.000 pracowników w Unii Europejskiej, czyli 3 razy więcej niż sektor produkujący elektronikę powszechnego użytku (tzw. consumer electronics)

 • produkuje 121 mln urządzeń rocznie
 • osiąga roczny przechód 48 miliardów Euro

 • dokłsda 53,3 miliardów Euro do unijnego PKB
 • inwestuję w R&D ok 1,4 mld Euro rocznie
 • składa 10 tys. patentów rocznie
 • posiada 124 globalne centra R&D, z czego 79 mieści się w Unii Europejskiej lub Turcji